Programsko obdobje 2014 - 2020

Organi  LAS SSD so:
•    Skupščina LAS,
•    Upravni odbor
•    Nadzorni odbor
•    Ocenjevalna komisija.

 

Predsednik LAS SSD: g Franjo Pustoslemšek ( gospodarski sektor, eTrust d.o.o.)
Podpredsednik LAS SSD:
g. Milan Šoštarič, fizična oseba


Skupščina je najvišji organ LAS SSD in jo sestavljajo vsi člani,  ki so predstavniki javnega,
ekonomskega in zasebnega sektorja. Lokalno partnerstvo LAS SSD šteje 92 članov. Seznam članov LAS SSD

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS SSD, ki ga sestavlja 13 članov LAS SSD, od tega: šest predstavnikov javnega sektorja, štirje predstavniki gospodarskega sektorja, trije  predstavniki civilnega/zasebnega sektorja.

 Člani upravnega odbora LAS SSD
1.    g.Franjo Pustoslemšek  (eTrust d.o.o.) predsednik (gospodarski)
2.    g. Milan Šoštarič, fizična oseba (civilni/zasebni)
3.    g. Branimir Strojanšek, Občina Braslovče (javni)
4.    g. Jože Kužnik, Občina Polzela (javni)
5.    g. Franc Škrabe, Občina Prebold (javni)
6.    Matej Demšar, Občina Tabor (javni)
7.    ga. Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (javni)
8.    ga. Tanja Razboršek Rehar, Občina Žalec (javni)
9.    ga. Darija Četina, Kmetija Flis (gospodarski)
10.    g. Boštjan Oštir, dopolnilna dejavnost na kmetiji (gospodarski)
11.    g. Tomaž Škorjanc, s.p. (gospodarski)
12.    ga. Biserka Neuholt Hlastec Kulturno društvo Svoboda Liboje (civilni/zasebni)
13.    ga. Irena Rotar, EKOCI- EKO civilna iniciativa Slovenije (civilni/zasebni)

                                 
Nadzorni organ nadzoruje in spremlja delo organov LAS SSD. Sestavljajo ga trije člani:
1.  ga. Eva Vršnik, Turistična kmetija Cokan (gospodarski)
2.  ga. Monika Marovt, (civilni/zasebni)
3.  g.  Marko Tevž, KGZS Žalec (javni)

 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS.

1.    Danica Jezovšek Korent, predsednica komisije
2.    Janko Germadnik, član
3.    Irena Ograjenšek,  član
4.    Alenka Žnidar, član
5.    Tomaž Cink, član
6.    Blaž Birk, nadomestni član
7.    Brigita Miklavc, nadomestni član

 

 Vodilni partner: Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec