javni pozivi

Datum objave: 1.7.2017

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 388.650,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si

Po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 10.10.2017.

Read more ...

Razvojna agencija Savinja, kot vodilni partner LAS SSD,

VABI na INFORMATIVNE DELAVNICE

za predstavitev 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017 – 2018.

Žalec, 7.9.2017 ob 12.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec
Tabor, 8.9. 2017 ob 10.00 uri, v sejni sobi Občine Tabor
Prebold, 11.9.2017 ob 12.00 uri, v sejni sobi Občine Prebold
Polzela, 12.9.2017 ob 11.00 uri, v salonu gradu Komenda
Braslovče, 13. 9. 2017 ob 9.00 uri, v sejni sobi Občine Braslovče
Vransko, 13.9.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Vransko

Dodatne informacije: tel. 03 713 68 66/61, e-naslovu las-ssd@ra-savinja.si, spletna stran http://www.las-ssd.si/

Vljudno vabljeni!

 

Dokumenti:

Gradivo delavnica JP LAS SSD ESRR

V petek, 19.5.2017, se je zaključil 1. javni poziv LAS SSD za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2017/18 iz sklada EKSRP. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LAS SSD prispelo 22 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge tudi ocenila.