1.) Ustanovna skupščina LAS SSD, 30.9.2015

2.) Delavnice animacije prebivalcev SSD za izdelavo SLR 2014 - 2020